فراز هایی از خطبه غدیر - اعلان رسمی ولایت و امامت دوازده امام علیهم السلام

فراز هایی از خطبه غدیر - اعلان رسمی ولایت و امامت دوازده امام علیهم السلام ای مردم! این...

فراز هایی از خطبه غدیر - فرمان الهی برای مطلبی مهم

فراز هایی از خطبه غدیر - فرمان الهی برای مطلبی مهم برای خداوند بر نفس خود به عنوان...

غدیر و حدیث منزلت

غزوه تبوک و حدیث منزلت على علیه السلام جانشین  پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم در...

غدیر و حدیث یوم الدار

حدیث یوم الدار           وحى الهى نخستین بار در کوه حرا بر قلب پیامبر اکرم صلى الله علیه...

غدیر و توطئه دشمنان صدر اسلام

         بخشی از توطئه دشمنان اسلام کنار زدن جریان غدیر و به جای آن راه اندازی جریان...

سیمای کلی غدیر

پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله)، به سال دهم  هجرت ، آهنگ حج کرد و مردمان را از این قصد،...